Besluit wob-verzoek om informatie over proceskosten vergoedingen in het kader van fosfaatreductie 2017 en fosfaatrechtenstelsel 2017

Besluit op een verzoek om informatie over toegekende proceskosten vergoedingen in het kader van fosfaatreductie 2017 en fosfaatrechtenstelsel 2017. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).