Besluit Wob-verzoek referentiegegevens fosfaatrechten melkveehouderij

Besluit op een verzoek om informatie over referentiegegevens fosfaatrechten en het fosfaatreductieplan van een melkveehouderij. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).