Besluit Wob-verzoek inspectie restaurant

Besluit op een verzoek om informatie over een inspectierapport van een restaurant. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).