Besluit Wob-verzoek over BIG-beroepen

Besluit op verzoek om openbaarmaking van documenten over het beleid ten aanzien van de in artikel 3 van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg genoemde beroepen psychotherapeut en gezondheidszorgpsycholoog.