Besluit Wob-verzoek verkoop huurwoningen Havensteder

Besluit op een verzoek om informatie over de verkoop van huurwoningen in Rotterdam door Stichting Havensteder. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).