Besluit op Wob-verzoek over inspecties bij een specifiek horecabedrijf

Besluit (20-0059) op een verzoek om documenten inzake inspecties die bij een specifiek horecabedrijf plaats gevonden hebben. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).