Besluit Wob-verzoek IBO Oekraïne

Besluit op een verzoek om informatie over de investeringsbeschermingsovereenkomst (IBO) met Oekraïne. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).