Besluit Wob-verzoek project UBS Luxemburg

Besluit op een verzoek om documenten over het project UBS Luxemburg. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).