Besluit op Wob-verzoek mbt het Europees Openbaar Ministerie EOM

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 18 juni 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op het Europees Openbaar Ministerie. De bijgaande documenten zijn openbaar gemaakt