Besluit Wob-verzoek aantallen dieren 2 bedrijfslocaties

Besluit op een verzoek om informatie over het aantal geregistreerde dieren en meitellingen over de laatste 10 jaar op 2 bedrijfslocaties in Hurwenen en Rossum. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).