Besluit Wob-verzoek over de diergezondheidsfonds pluimvee 2021

Besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de
diergezondheidsheffing voor pluimvee. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).