Besluit Wob-verzoek 5G

Besluit op een verzoek om informatie over 5G. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).