Besluit op Wob-verzoek over Nederlandse Aardolie Maatschappij

Besluit op een verzoek om informatie over de vergunningverlening aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor de aanleg van een elektriciteitskabel tussen NAM locaties op Ameland. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).