Besluit op Wob-verzoek over dierenwelzijn bij een specifieke varkenshouderij

Besluit op een verzoek om informatie over dierenwelzijn bij een specifieke varkenshouderij. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).