Besluit op Wob-verzoek over activiteitenbesluit milieubeheer land- en glastuinbouwbedrijven

Besluit op een verzoek om informatie over activiteitenbesluit milieubeheer voor land- en glastuinbouwbedrijven. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).