Besluit Wob-verzoek gebruik granuliet bij project Over de Maas

Besluit op een verzoek om documenten over de toepassing van granuliet binnen het project Over de Maas. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).