Besluit op Wob-verzoek kosten positieflijst

Besluit op een verzoek om informatie over de documenten aangaande contracten met de WUR en rapporten betreffende de positieflijsten (zoogdieren, vogels reptielen). Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).