Besluit Wob-verzoek juridische correspondentie Urgenda-klimaatzaak (EZK)

Besluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op een verzoek om documenten over de gerechtelijke procedures naar aanleiding van de rechtszaak aangespannen door Urgenda. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).