Besluit Wob-verzoek Urgenda-klimaatzaak (EZK)

Besluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) op een verzoek om de correspondentie tussen het ministerie en een aantal personen en organisaties over de door Urgenda aangespannen rechtszaak. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).