Beslissing op bezwaar Porthos over CO2-afvang en opslag haven Rotterdam

Besluit om op verzoek informatie openbaar te maken over bezwaar CO2-afvang en opslag Porthos haven Rotterdam. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).