Besluit Wob-verzoek integriteitsschendingen bij BZ

Besluit op een verzoek om informatie over (vermoedens van) integriteitsschendingen door medewerkers van het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) en ingehuurde externen, in de periode 2010 tot 27 januari 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).