Wob besluit over vergunningverlening aan NAM voor aanleg kabel tussen Ameland-Oost 1 en Ameland Westgat 1

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 30 juli 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur.

Het betreft een verzoek over alle communicatie, documenten, verslagen etc. met betrekking tot de vergunningverlening aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) voor de aanleg van een 20kV kabel tussen NAM-locaties Ameland-Oost-1 en Ameland-Westgat-1.