Besluit op Wob-verzoek over communicatie tussen Stichting The Rights Forum en het ministerie van Buitenlandse Zaken 2009-2020

Besluit op een verzoek om informatie over de communicatie tussen Stichting The Rights Forum en het ministerie van Buitenlandse Zaken in de jaren 2009-2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).