Besluit Wob-verzoek inspectierapport rodeostier

Besluit op een verzoek om informatie over een inspectierapport over een mechanische rodeostier. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).