Besluit op Wob-verzoek over Korps Militair Controleurs Gevaarlijke Stoffen

Besluit op een verzoek om informatie over Korps Militair Controleurs Gevaarlijke Stoffen (KMCGS). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit op Wob-verzoek over Korps Militair Controleurs Gevaarlijke Stoffen (PDF | 23 pagina's | 7,0 MB)