Besluit op Wob-verzoek varkensslachterijen

Besluit op een verzoek om informatie alle rapporten van bevindingen die de NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) heeft opgemaakt naar aanleiding van welzijnsschendingen bij Nederlandse varkensslachterijen, inclusief door de inspecteurs gemaakt beeldmateriaal, opgemaakt vanaf 1 augustus 2019 tot en met 31 januari 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De filmpjes kunnen bij de NVWA opgevraagd worden.