Besluit Wob-verzoek opgaven gewaspercelen Heusden

Besluit op een verzoek om de opgaven gewaspercelen over de jaren 2014 tot en met 2019 van 2 percelen in Heusden. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).