Besluit Wob-besluit over de lijst van erkende kopers van melk

Besluit op een verzoek om informatie over de lijst van erkende kopers van melk. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).