Besluit op Wob-verzoek inzake Marokko

Op 13 november 2020 heeft de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid een besluit genomen op een verzoek ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek heeft betrekking op informatie inzake Marokko. Het besluit ziet concreet op informatie over (geplande) bezoeken aan Marokko en het terugkeerbeleid ten aanzien van uitgeprocedeerde asielzoekers uit Marokko.