Besluit Wob-verzoek bezoeken en terugkeerbeleid Marokko

Besluit op een verzoek om informatie over Marokko. Concreet gaat het om informatie over (geplande) bezoeken aan Marokko en het terugkeerbeleid voor uitgeprocedeerde asielzoekers uit Marokko. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).