Wob-verzoek om informatie over aanvragen STEP en RVV Verduurzaming in de periode van 1 januari 2018 tot 20 oktober 2020

Besluit op een verzoek om informatie over aanvragen in de Stimuleringsregeling energieprestatie huursector (STEP) en Regeling Vermindering Verhuurdersheffing Verduurzaming (RVV Verduurzaming) in de periode van 1 januari 2018 tot 20 oktober 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).