Besluit Wob-verzoek gesloten pootringen toekans

Besluit op een verzoek om informatie over gesloten pootringen bij toekans. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).