Besluit op Wob-verzoek over vernietiging schoenen pythonleer

Besluit op een verzoek om informatie over de vernietiging van 118 paar in beslag genomen schoenen van pythonleer. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).