Besluit op een Wob-verzoek over een specifieke fokker van honden

Besluit op een verzoek om informatie verzocht over een specifieke fokker van honden. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).