Besluit op Wob-verzoek over Wob-verzoek dierenkadavers

Besluit op een verzoek om informatie over de aanvrager van Wob-verzoek 18-0867 over dierenkadavers. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).