Besluit Wob-verzoek contacten Buitenlandse Zaken met Fox-IT

Besluit op een verzoek om informatie over de contacten van het ministerie van Buitenlandse Zaken met het bedrijf Fox-IT in de periode 2014-2019. Het gaat met name om contacten over buitenlandse handel. Het is een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).