Besluit op Wob verzoek voor overzicht vergunninghoudende leveranciers

Verzoek om informatie over overzicht vergunninghouders voor leveren gas en licht aan kleingebruikers. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).