Besluit Wob-verzoek invoerbestanden stikstofdepositie Lelystad Airport

Besluit op een verzoek om de invoerbestanden voor de berekening van de stikstofdepositie van Lelystad Airport. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).