Besluit op Wob-verzoek 18 februari 2021

De minister van Justitie en Veiligheid heeft op 18 februari 2021 een beslissing genomen naar aanleiding van een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de openbaarmaking van informatie inzake alle instructies die zien op de omgang met de uikomst van e-screener en de besluitvorming die zien op de omgang met de uitkomst van de e-screener van 2019 tot op heden.