Besluit Wob-verzoek 20-0860 traces over de import van puppy’s naar Lelystad

Verzoek om informatie over de import van puppy’s naar Lelystad van september 2019 tot 16 novovember 2020. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).