Besluit Wob-verzoek over (een deel van) een proces-verbaal en een specifieke getuige verklaring over de herkomst van een deel van de aardappelen

Besluit op een verzoek om informatie over (een deel van) een proces-verbaal en een specifieke getuige verklaring over de herkomst van een deel van de aardappelen. Het is een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).