Besluit Wob-verzoek zorgbonus

Besluit op een verzoek om een overzicht van alle zorginstellingen die de zorgbonus hebben aangevraagd tot en met 10 november 2020, inclusief een overzicht van de status van de verzoeken en het bedrag dat per zorginstelling is aangevraagd dan wel uitgekeerd. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).