Besluit Wob-verzoek contact Koningshuis over Centraal Examen 2020-2021

Besluit op een verzoek over contact tussen OCW en het Koningshuis over Centraal Examen 2020-2021. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).