Besluit Wob-verzoek over diertellingen van de locatie Broekstraat 5 te Harfsen

Besluit op een verzoek om informatie over diertellingen van de locatie Broekstraat 5 te Harfsen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).