3e deelbesluit Wob-verzoek fosfaatrechten rundveehouders 2015

Besluit op een verzoek om informatie over de toekenning van fosfaatrechten in 2015 aan rundveehouders op basis van dieraantallen. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).