Besluit op Wob-verzoek over het stelsel van fosfaatrechten

Besluit op een verzoek om informatie over de uitvoering van het stelsel van fosfaatrechten, uit de periode 1 juli 2018 tot en met 3 december 2018. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).