Besluit op Wob-verzoek over notulen ministerraad over kinderopvangtoeslag

Besluit op een verzoek om informatie over vier vergaderingen van de ministerraad over de toeslagenaffaire. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Besluit op Wob-verzoek over notulen ministerraad over kinderopvangtoeslag (PDF | 6 pagina's | 367 kB)