Besluit op Wob-verzoek over slimme meters en de PAMR-frequentie

Besluit op een verzoek om informatie over slimme meters en de PAMR-frequentie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).