Besluit Wob-verzoek bestrijdingsmiddelengebruik ijsbaan

Besluit op een verzoek om informatie over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op een ijsbaan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).