Besluit op Wob-verzoek over dieraantallen en landbouwtellingsgegevens in Beerzerveld

Besluit op een verzoek om informatie over dieraantallen en landbouwtellingsgegevens van een locatie in
Beerzerveld vanaf 26 oktober 1982 tot aan heden, en om informatie over de Natuurbeschermingswet, de Boswet, de Flora- en
Faunawet, varkensrechten (en de herkomst) en de fosfaatproductie-rechten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).